SFA Logo

HuvudMeny
Huvudsida
Nyheter
SFA FAQ
HTML Äventyr
Länkar

SoloMeny
Solo 2.0
Solo FAQ
Soloäventyr
Skapa Äventyr

sfa_solo@hotmail.com

Solo FAQ

: Vad är Solo 2.0?

: Solo 2.0 är ett program som används till att spela soloäventyr hemma på Din dator och går att ladda ner under Solo 2.0 i SoloMenyn. Till Solo 2.0 medföljer två program. Ett som används för att spela soloäventyren och ett program som används till att kompilera Dina egna soloäventyr.

: Vad är ett soloäventyr?

: Ett soloäventyr kan jämföras med en novell med den stora skillnaden att man själv får bestämma händelsens gång, man får själv avgöra vart man skall gå och hur man skall gå till väga vid olika situationer.

: : Vad menas med att kompilera ett soloäventyr?

: När du skapar ett eget soloäventyr i en textbehandlare så måste du först kompilera äventyret med hjälp av Solo Kompilator 2.0 för att Solo 2.0 skall kunna läsa filen. Med detta menas att kompilera är att förändra en fil till en annan sorts fil för att kunna läsas av ett speciellt program.

: Hur gör man för att ladda hem Solo 2.0?

: Klicka på Solo 2.0 i SoloMenyn. Där anger Du Solo 2.0 och väljer ett ställe att spara programmet på Din hårddisk. Filen du laddar hem är komprimerad med packnings programmet Zip för att ta mindre plats så om Du inte har tillgång till ett Zip program så skall Du ladda ner WinZip 8.0 också. Ett mer detaljerat tillvägagångsätt om hur man laddar hem och kör Solo 2.0 hittar du under Solo 2.0 i SoloMenyn.

: Vart hittar jag soloäventyr till Solo 2.0?

: Klicka på Soloäventyr i SoloMenyn. Där är det sedan bara att klicka på det äventyr Du vill ladda hem så kan du spela det sedan.

Copyright 1997-2000 Somewhere Far Away